ANTAGO Nieruchomości
Administrowanie | Pośrednictwo | Obsługa techniczna
Administrowanie
W ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami komercyjnymi przejmujemy pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie obiektu. ANTAGO Nieruchomości oferuje również kompleksowe zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Pośrednictwo
Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu procesu komercjalizacji powierzchni. Długoletnia obecność na rynku nieruchomości komercyjnych w tym rynku retail pozwoliła zbudować portfel partnerów znanych sieci.
Obsługa techniczna
Zapewniamy bieżącą kontrolę nad stanem technicznym nieruchomości.

OFERTA

ANTAGO Nieruchomości poprzez nowoczesne i kompleksowe świadczenie profesjonalnych, wyspecjalizowanych usług stawia na rozwój oraz innowacyjność zapewniając tym samym wysokie standardy funkcjonowania obiektów przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

WYBIERZ OFERTĘ:


Administrowanie nieruchomościami komercyjnymi

Poznaj naszą ofertę

Kliknij tutaj

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Poznaj naszą ofertę

Kliknij tutaj

Komercjalizacja powierzchni handlowo- usługowych

Poznaj naszą ofertę

Kliknij tutaj

Obsługa techniczna nieruchomości

Poznaj naszą ofertę

Kliknij tutaj

 

 

Administrowanie nieruchomościami komercyjnymi

W ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami komercyjnymi ANTAGO przejmuje pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie obiektu.

Współpraca obejmuje między innymi:

- zarządzanie operacyjne nieruchomością,
- nadzór nad funkcjonowaniem obiektu,
- koordynacja prac służb serwisowych

- rozwiązywanie bieżących problemów,
- współpracę z najemcami,
- zapobieganie i usuwanie awarii

- utrzymywanie dobrych relacji z najemcami,
- realizacje potrzeb najemców,
- organizacja eventów promocyjnych

- realizacje potrzeb i oczekiwań właścicieli,
- windykacja należności od najemców

Kontrolę nad stanem technicznym obiektu w tym:
- prowadzenie książki obiektu,
- okresowe przeglądy nieruchomości,
- audyty,
- kontrole UDT

- serwisy i konserwacje,
- nadzór nad zgodnością z przepisami p.poż,

 

 

 

 

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Oferujemy kompleksowe zarządzanie Wspólnotami. W ramach wieloletniego doświadczenia zapewniamy kompleksową obsługę i indywidualne wsparcie dla właścicieli.

W ramach oferty proponujemy między innymi:

 • nadzór i utrzymanie stanu technicznego nieruchomości
 • opracowanie budżetu nieruchomości w oparciu o kontrolę i analizę wymagań finansowych nieruchomości
 • podejmowanie działań zmierzających do optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • negocjacje oraz przygotowywanie i prowadzenie procesów wynajmu, kupna lub sprzedaży nieruchomości
 • zawieranie umów z dostawcami mediów oraz innych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • opracowanie na potrzeby właścicieli planów inwestycyjnych i remontowych oraz nadzór nad ich realizacją
 • optymalizacja kosztów mediów: energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki, rozwiązania teleinformatyczne
 • okresowa kontrola, ocena i analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • pozyskiwanie najemców dla części wspólnych, negocjacje warunków umowy
 • koordynacja prac służb serwisowych (ochrona, pracownicy techniczni, firma sprzątająca)

Komercjalizacja powierzchni handlowo- usługowych

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu procesu komercjalizacji powierzchni. Długoletnia obecność na rynku nieruchomości komercyjnych w tym rynku retail pozwoliła zbudować portfel partnerów znanych sieci.

W ramach współpracy oferujemy:

Nasza skuteczność
Twoje zadowolenie
 • planowanie strategii w zakresie lokalizacji i warunków najmu powierzchni usługowo- handlowych
 • dostosowanie odpowiedniego formatu handlowego do optymalnego tenant mix
 • przygotowywanie pod względem administracyjnym, prawnym oraz technicznym obiektów
 • negocjacje oraz przygotowywanie i prowadzenie procesów wynajmu, kupna lub sprzedaży nieruchomości
 • organizowanie przetargów
 • negocjacje i kontakty z klientami
 • negocjacje i współpraca z firmami budowlanymi i innymi dostawcami

Obsługa techniczna nieruchomości

Z nami masz pewność, że na nieruchomości:

Jest zapewniona

bieżąca kontrola nad stanem technicznym nieruchomości

Jest zapewnione

prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej na nieruchomości

Jest zapewnione

utrzymanie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości

Jest zapewnione

- prowadzenie książki obiektu
- dotrzymanie terminów przeglądów
- dotrzymanie kontroli UDT

Jest zapewnione

bieżące administrowanie nieruchomością

ANTAGO Nieruchomości

podejmie czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem

Kontakt

ANTAGO Nieruchomości
ul. Gromadzka 46
30-719 Kraków
NIP: 858-172-07-27

+48 511 774 435

biuro@antago.com.pl

 

 

Masz pytania ?! Napisz do nas !!!

 

 

Temat wiadomości

Imię i nazwisko *

Twój adres e-mail *

Twój numer telefonu *

 

Odpowiedz na pytanie *

 

 

Treść wiadomości

Uwaga!!! Pola oznaczone * - są obowiązkowe